Het woord van Christus wone rijkelijk in u zodat gij in alle wijsheid elkander leert en
terechtwijst. Kol. 3: 16

Samen met elkaar als gelovigen de bijbel open doen en na te denken wat er staat, wat God
ons wil zeggen en leren is zo kostbaar. Wat is het belangrijk om God te leren kennen. Om zo
alles uit handen te kunnen geven en volledig op Hem te vertrouwen. Als we Hem kennen is
dat niet zo moeilijk meer. Hij is onze Schepper en Onderhouder, onze Herder, ons Anker, die
ons veilig thuis brengt.

U bent van harte uitgenodigd. Het is morgens om 9.30 uur en avonds om 19.30 uur.