“Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want Uw getuigenissen zijn mij ter overdenking” Ps. 119: 99

Ik hoop dat u allemaal verstandig wilt worden. De psalmdichter heeft veel geleerd dooradat hij de getuigenissen van God heeft overdacht. Hij heeft Gods woord bestudeerd en er over nagedacht. Het is van grote waarde in zijn leven geworden. Hij heeft geleerd hoe hij in deze wereld kan leven naar Gods wil.

Dat is wat wij ook doen op de bijbelstudie. U bent van harte uitgenodigd.

Het is morgens om 9.30 uur en avonds om 19.30 uur.