Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

De Baptisten Gemeente te Dokkum heeft op basis hiervan een privacy verklaring samengesteld n.l. “Privacy-verklaring-Baptisten-Gemeente-Dokkum”.

In de privacy verklaring wordt in detail beschreven hoe de Gemeente omgaat met persoons gevoelige informatie en welke rechten ieder individueel persoon heeft.

In het kort:

  1. De Gemeente conformeerd zich en heeft zijn beleid afgestemd op de privacy wet AVG.
  2. De rechten die een individueel persoon heeft t.a.v. zijn persoonsgegevens zijn duidelijk beschreven en gewaarborgd.
  3. Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens op te vragen.
  4. De raad als geheel fungeert als contactpersoon ( aanspreekpunt ) voor privacy zaken.
  5. Geheimhouding plicht geldt voor een ieder die op enigerlei wijze een functie binnen de Gemeente verricht.